De ballen van de koopman

Dorothee Sturkenboom

Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek

Wordt verwacht in april 2019

Als buitenlanders aan Nederlanders denken, luidt de favoriete conclusie: het zijn koopmannen.
Dorothee Sturkenboom duikt diep de Gouden Eeuw in om de oorsprong van dat beeld te achterhalen én de bijbehorende ideeën over de mannelijkheid van deze kooplieden. Daarbij stuit ze op fascinerende tegenstellingen: Nederlanders worden neergezet als solide in de wereld van het geld maar weinig weerbaar wanneer het op oorlog voeren aankomt. Als superieur in het handeldrijven maar onder de plak van hun echtgenotes. Als tolerant en zachtmoedig met klanten maar onbuigzaam en hardvochtig in de omgang met volkeren overzee. De Nederlandse handelsidentiteit wordt gekenmerkt door een combinatie van zachtere en hardere stijlen van mannelijkheid.Met De ballen van de koopman levert Sturkenboom een verrassende en vernieuwende bijdrage aan de discussie in Nederland over identiteit.

Dorothee Sturkenboom is historicus. Na een twintigjarige loopbaan aan de universiteiten van Nijmegen, Los Angeles en Amsterdam werkt zij nu als onafhankelijk onderzoeker.COVERS3D.ballen

Op vrijdag 9 november 2018 vindt aan de Universiteit Gent het symposium ‘Gender en Emoties. Historische perspectieven’ plaats. Vijf sprekers presenteren hun onderzoek in sociale, culturele en politieke geschiedenis van gender en emoties. Het programma en het adres staan op de poster in bijlage. Voor verdere info en inschrijvingen: Laura.Nys@UGent.be

Before the Aftermath: Emotion, Affect and Time

CLUE + & the The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies (Access)

invite you to a festive book launch and mini-colloquium:

Before the Aftermath:
Emotion, Affect and Time

Tuesday 23 October 2018, 16.00–17.00, drinks afterwards

VU University, Kerkzaal

Frans Willem Korsten and Jan Frans van Dijkhuizen (University of Leiden) will present their recent monographs A Dutch Republican Baroque: Theatricality, Dramatization, Moment and Event (Amsterdam University Press, 2017) and A Literary History of Reconciliation: Power, Remorse and the Limits of Forgiveness (Bloomsbury, 2018).

In their presentations, van Dijkhuizen and Korsten will focus on the relations between emotion, affect and time – crucial concepts in current debates in emotion history on which they will offer complementary perspectives.

Korsten’s book argues that the seventeenth-century Dutch Republic was fascinated by the idea that the existing world emerged from a moment at which for a split second, two or more possible realities are equally real – the course of history as yet undetermined  – and after which only a singular one is actualized. Korsten examines this fascination by drawing on a distinction between emotion and affect.

Van Dijkhuizen’s book examines literary representations of interpersonal reconciliation from the early modern era to the present era. It shows how literary writers imagine reconciliation as forever deferred, while presenting feelings of remorse over wrongdoing as never-ending. In the aftermath of grievous wrongdoing – with history having run its course – reconciliation seems to remain beyond reach.

The festive event will be illuminated by a “remorse/reconciliation poetry reading” & by a mini scent event.

Uitreiking van de erepenning van Teylers Tweede Genootschap op vrijdag 28 september 2018

UITNODIGING

 

Directeuren van Teylers Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de erepenning van Teylers Tweede Genootschap op vrijdag 28 september 2018 om 16.00 uur in de gehoorzaal van Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem.

In 2015 heeft prof. dr. Niek van Sas, hoogleraar geschiedenis na 1750, Universiteit van Amsterdam en lid van Teylers Tweede Genootschap, de prijsvraag geformuleerd met de titel: “Gevraagd wordt: een studie op het terrein van de emotie-geschiedenis, toegepast op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis (Middeleeuwen tot heden)”.

De leden van het Tweede Genootschap en Directeuren van Teylers Stichting hebben een gouden penning toegekend aan de inzending onder het motto “het zien gaat voor het zeggen” met de begeleidende teksten “De ‘History of Emotions’ in het Nederlandstalige toneel van de zeventiende eeuw”, “Woelen en kroelen op het toneel: ongewenst?”, “Gezongen emoties. Toneelliederen in Rodenburghs Vrou Iacoba bij de opening van de nieuwe Schouwburg”, “Spain’s dramatic conquest of the Dutch Republic. Rodenburgh as a literary mediator of Spanish theatre”, “Vrouwenmoord in Vondels Gysbreght.”.

De auteurs zijn:

Dr. Olga van Marion en Timothy Vergeer M.A.

 

Het programma is als volgt:

  1. Opening door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel, presiderend Directeur van Teylers Stichting.
  2. Toelichting op het judicium door prof. dr. Niek van Sas.
  3. Uitreiking van de erepenning.
  4. Voordracht door dr. Olga van Marion en Timothy Vergeer M.A. over hun inzending.
  5. Sluiting door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel.

Hierna is er gelegenheid de bekroonden geluk te wensen in de tuinzaal van het museum.

Vóór de bijeenkomst zal vanaf 15.30 uur thee en koffie worden geschonken op de omloop bij de gehoorzaal op de eerste verdieping van het museum.

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen uiterlijk vóór 10 september naar teylersstichting@teylersmuseum.nl

Teylers Museum is ongeveer 15 minuten lopen van het station Haarlem.

Parkeren is mogelijk in de naast het museum gelegen parkeergarage “De Appelaar”.

 

TEYLERS STICHTING

Haarlem, augustus 2018

www.teylersstichting.nl