Compassion and emotions in the Early Modern period (Amsterdam, 6 november 2015)

On Friday the 6th of november 2015, the Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd hosts a discussion session on the theme of Emotions in the Early Modern Period.

The history of emotions has been a focus of activity within the study of early modern cultural history. The Free University in Amsterdam currently hosts an exhibition on compassion in the early modern era. The programme of the session consists of a tour throuth the exhibition by Kristine Steenbergh, followed by two lectures by ACCESS-members Inger Leemans and Erika Kuijpers on their research into the topic.

The programme can be downloaded here. Participation is free, but registration with Lieke van Deinsen (l.vandeinsen@let.ru.nl) would be very much appreciated.

The programme and meeting are both in Dutch.

Conference on Compassion in Early Modern Culture

Poster Compassion Conference smallOn 18 and 19 September 2015, ACCESS and the Department of Language, Literature and Communication of the Faculty of Humanities at VU University are organising an international conference on Compassion in Early Modern Culture.

Keynote speakers are Katherine Ibbett (University College London), Jan Frans van Dijkhuizen (Leiden University) and Bruce R. Smith (University of Southern California). In the parallel sessions, international researchers will present their research on early modern compassion.

ACCESS members are most welcome to attend (parts of) this conference. For more information, the programme, and (free) registration, see the conference website.

Call for Papers: Compassion in early modern culture 1550-1700

VU University Amsterdam, The Netherlands, 18-19 September 2015

This two-day international conference aims to bring together literary scholars, art historians, musicologists, and cultural historians to explore thinking about the experience as well as the social and political impact of compassion in early modern European culture. It seeks to combine two current approaches to the early modern passions: historical phenomenology on the one hand and the analysis of the role of compassion in the public sphere on the other. Sir Philip Sidney famously claimed political impact for the experience of compassion when he wrote that that the feelings of pity and fear aroused by tragedy could mollify the hearts of tyrants. Participants are invited to discuss which views on the experience of compassion existed in early modern Europe, and how the arousal of compassion in literature, theatres, art, sermons,  music, and elsewhere was thought to impact – or did impact – the public sphere.

Keynote speakers:

  • Katherine Ibbett (University College London)

  • Bruce R. Smith (University of Southern California)

Continue reading →

Boekpresentatie Pain and Compassion in Early Modern English and Culture

Feestelijke boekpresentatie

Jan Frans van Dijkhuizen
Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture
(Cambridge: D.S. Brewer, 2012)

Donderdag 20 december
15.15-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, zaal 6A-10

I.v.m. catering graag aanmelden via deze pagina.

Pijn kent een culturele geschiedenis. In het laat-middeleeuwse katholicisme gold lichamelijke pijn als een vorm van imitatio christi, en daarmee als een weg naar het heil. Deze gedachte werd tijdens de vroegmoderne periode verworpen door protestantse theologen, die de spirituele betekenis van lijden trachtten te herdefiniëren en in te perken. Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture analyseert het vroegmoderne debat over lichamelijk lijden dat hierdoor ontstond.

Deze studie gaat met name in op de wijze waarop Engelstalige literaire auteurs (o.a. John Donne, George Herbert, Edmund Spenser en John Milton) de betekenis van pijn aan de orde stelden, en doet dit door hun werk in samenspraak te lezen met een breed scala aan devotionele, theologische, filosofische en medische teksten uit de periode.

Van Dijkhuizen laat zien dat vroegmodern Engeland de betekenis van pijn vooral legde in het medelijden dat het gadeslaan van andermans leed kan opwekken. Tegelijkertijd waren dichters en denkers het fundamenteel oneens over de precieze aard en doel van dat medelijden.

Programma:

15.15u Ontvangst met koffie en thee

15.30u Aanvang boekpresentatie

  • Inleiding door Jan Frans van Dijkhuizen
  • Reacties van:

Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
Agneta Fischer, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
Herman Roodenburg, bijzonder hoogleraar Historische antropologie en etnologie van Europa, Vrije Universiteit Amsterdam en Meertens Instituut, KNAW.

17.00u Feestelijke borrel op de twaalfde verdieping bij de koffietafel

In verband met de catering vragen wij u vriendelijk zich aan te melden voor de presentatie met dit online formulier.