The History of Emotions in the Low Countries, a state of the art meeting

Date Friday 7 October 2022

Time 10:30 to 18:30

Location: Radboud University, Nijmegen

With this meeting, we want to bring together historians interested in emotions to:

(1) reflect on the development of the history of emotions in the Low Countries: What questions have historians of the emotions been exploring? What theories and methods have been developed and applied? What sources have been used? What knowledge have we acquired about the history of emotions and about emotions in history?

(2) formulate perspectives for the future: what urgent questions should we be asking next? What new theoretical reflections might we benefit from? Which promising methods do we want to develop? What sources might provide new insights? What possible convergences might we explore with sensory historians within the newly developing field of the history of experience? Where could and should we seek more and new interdisciplinary forms of collaboration? How useful is national and/or language-based collaboration in the context of an international – increasingly global – field of research?

The meeting will be made up of three plenary lectures about three recent history of emotions projects by established scholars, a poster session, which aims to provide an overview of ongoing history of emotions research in the Low Countries, a round table in which we discuss perspectives for the future and concluding remarks, offered by Professor Barbara Rosenwein (Loyola University Chicago), a most influential and internationally renowned expert in the field of the history of emotions.

Programme

10.30 am -10.45 am Registration (Theater C, Elinor Ostromgebouw)

10.45 am – 11 am Welcome and introduction (dr. Anneleen Arnout)

11 am – 12.30 pm The history of emotions: three recent projects (plenary)

 • dr. Theo Lap (Groningen University)
 • dr. Elwin Hofman (KU Leuven/Utrecht University)
 • dr. Tine van Osselaer (Antwerp University)

12.30 pm – 1.30 pm Lunch

1.30 pm -2.15 pm Poster session, round 1 (Foyer Erasmusgebouw)

2.15 pm – 3 pm Poster session, round 2 (Foyer Erasmusgebouw)

3pm – 3.30pm Coffee Break

3.30pm – 4 pm Poster Session, round 3 (Foyer Erasmusgebouw)

4.15pm – 5pm Round Table (Theater C, Elinor Ostromgebouw)

 • dr. Jeroen Deploige (Ghent University)
 • dr. Josephine Hoegaerts (Helsinki University)
 • dr. Jan Frans van Dijkhuizen (Leiden University)
 • dr. Dorothee Sturkenboom

5 pm – 5.30 pm Concluding remarks by professor Barbara H. Rosenwein (Theater C, Elinor Ostromgebouw)

5.30 pm -6.30 pm drinks

Practical information

The meeting takes place on October 7th 2022 at Radboud University in Nijmegen (in the Elinor Ostrom building and the Erasmus building, both on the Heyendaalse weg). In order to welcome Professor Rosenwein and researchers who are not (entirely) fluent in Dutch, we have chosen to use English as the default language for the posters and lectures.

This meeting will also serve as the kick-off event for the new Huizinga Research Network about the History of Emotions. This network sets out to facilitate exchange and cooperation between researchers in the field of the history of emotions in the Low Countries, through seminars, workshops, lectures and network meetings.

More information and registration: Radboud University Nijmegen

Advertisement

Emoties in Conflict

Call for Papers
Eerste gezamenlijke Jaarcongres van de Werkgroepen Zeventiende Eeuw & Achttiende Eeuw

Emoties hebben we allemaal en soms is er sprake van een conflict. Dat kan een conflict zijn tussen emoties of conflicten die emoties veroorzaken. In dit eerste gezamenlijke jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw en de Werkgroep Achttiende Eeuw op vrijdag 26 augustus 2022 willen we verkennen hoe mensen individueel of in groep in de vroegmoderne tijd omgingen met emoties, of dat nu conflicterende emoties waren of emoties in conflictsituaties.

            In het onderzoek naar de emotionele cultuur van de vroegmoderne tijd is er vaak gesteld dat emoties in de lange zeventiende en de lange achttiende eeuw onderdrukt of tenminste gereguleerd dienden te worden. In zijn The Navigation of Feeling (2001) stelde William M. Reddy dat samenlevingen streven naar een emotioneel evenwicht en daarom sommige emoties afwijzen en andere reguleren binnen een emotional regime. Wanneer individuen niet in staat zijn hun emoties in overeenstemming te brengen met het emotional regime ontstaat emotional suffering. In Early Modern Emotions (2017) onder redactie van Susan Broomhall wordt onder meer de relatie tussen emoties en destructieve ervaringen onder de loep genomen. Zo schrijft Erika Kuijpers in dat kader over oorlog en geweld, waarbij ze wijst op het belang van egodocumenten bij het in beeld brengen van vroegmoderne geweldservaringen en de emoties die ermee verband houden, evenals de meer sturende werking van gedrukte teksten ten aanzien van het in stand houden van conflicten en de emoties die deze conflicten voeden.

Op haar beurt stelde Barbara R. Rosenwein in haar onderzoek naar emotional communities dat mensen deel uitmaken van verschillende gemeenschappen die in verschillende omstandigheden andere verwachtingen hebben rondom de uiting en regulering van emoties. De vraag rijst dan wat er gebeurt als deze communities in conflict zijn. Waar Reddy en Rosenwein vooral onderzoek deden naar ideeën over emoties in een samenleving, focuste Monique Scheer in het bijzonder op het lichaam. Het door haar geïntroduceerde concept emotional practices kan ons helpen om juist de specifieke handelingen rondom emoties in kaart te brengen. Dat lichaam kan volgens Scheer namelijk geconditioneerd en gedisciplineerd worden en is onderhevig aan culturele normen en waarden.

            Deze drie onderzoekers vertegenwoordigen min of meer drie onderzoekslijnen in de emotiegeschiedenis. De vroegmoderne Nederlanden zijn tot nog toe in beperkte mate volgens deze onderzoekslijnen onderzocht. Zo paste Kristine Steenbergh reeds het begrip emotional communities toe op Vondels Maria Stuart (1646). Het onderzoek van Inger Leemans, die samen met een team van historici en programmeurs het Historic Embodied Emotions Model ontwikkelde, laat zien welke relatie er tussen emoties en lichamelijkheid bestond in vroegmoderne toneelstukken. Dat onderzoek is ook een specifiek voorbeeld van de rol die de Digital Humanities kan spelen in het onderzoek naar emoties in de vroegmoderne tijd.

Andere onderzoekers openen nog andere perspectieven. Zo hanteert Jan Konst een poëticale benadering in zijn onderzoek naar de literaire representatie van de hartstochten in de zeventiende-eeuwse tragedie. Hij laat zien hoe in de Nederlandse tragedie uit de zeventiende eeuw de hartstochten op gespannen voet stonden met de ratio. Dorothée Sturkenboom onderzoekt in Spectators van de hartstocht (1998)de emotionele cultuur van de achttiende eeuw en neemt daarbij onder meer een genderhistorisch perspectief in. Freya Sierhuis betoogt voor de zeventiende eeuw dat mensen vele verschillende emotiestijlen tot hun beschikking hadden ondanks een dominante moraal. Het onderzoek van Eric Jan Sluijter naar de uitbeelding van de passies bij Rembrandt verbindt kunsthistorische en retorische inzichten over de meest effectieve manier om een kijker te beïnvloeden.

            We willen onderzoekers van de lange zeventiende en lange achttiende eeuw uitnodigen om een bijdrage in te sturen met betrekking tot het thema ‘emoties in conflict’. De nadruk zal liggen op de representatie van emoties in conflict in diverse bronnen uit de 17de en 18de eeuw, van egodocumenten, kronieken, medische en theologische traktaten, toneelstukken, romans, prenten, schilderijen, muziek, tot poëzie. We zijn onder andere geïnteresseerd in antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke emoties botsten doorgaans met elkaar?
 • Hoe dachten medici over emotionele conflicten?
 • Wat voor conflicterende emoties zijn er te ontdekken in de huiselijke sfeer?
 • Welke emoties speelden een rol in politieke en militaire conflicten?
 • Welke (emotionele) reacties hadden mensen op religieuze conflicten?
 • Welke rol speelden emoties in de vroegmoderne diplomatie?
 • Hoe brachten emoties ruziënde groepen juist weer bij elkaar?

Abstracts van circa 300 woorden kunnen worden ingestuurd tot 1 mei 2022 naar het algemene mailadres: jaarcongres.dze.dae@gmail.com. Lezingen duren 15 minuten zodat er voldoende tijd overblijft voor discussie. Het is ook mogelijk om een abstract voor een panel in te sturen. Bijdragen zijn bij voorkeur in het Nederlands, maar Engels is ook toegestaan. Het congres vindt plaats op vrijdag 26 augustus 2022.

De congrescommissie

Olga van Marion
Lieke van Deinsen
Kornee van der Haven
Tine De Koninck
Carolina Lenarduzzi
Sven Molenaar
Tim Vergeer
Evi Dijcks

Beeld: Otto van Veen, Goede en verkeerde hartstochten, 1590-1632, gravure, 270mm × 195mm, Rijksmuseum Amsterdam

Call for Papers: Song Studies

The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies and THALIA, research group on the Interplay of Theatre, Literature & Media in Performance, present:

SONG STUDIES 2020

EXPLORING INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO SONGS AND PRACTICES OF SINGING (1200-TODAY)

Ghent University, 1-3 July 2020

Keynote speaker: Monique Scheer (Tübingen University)

Call for papers

The singing voice is a medium of expression that is found in all times and cultures. People have always been singing, not only to perform entertainingly, but also to express emotions or to embody identities. This has for example made collective singing (and listening) practices a primary way for people to articulate and embody the identities that are fundamental to the existence of social groups. The bodily and sensory experience of moving and sounding together in synchrony, enables individuals to experience feelings of togetherness with others.

Song is the versatile medium facilitating such processes. Songs can evoke and channel emotions, employing them for specific (or less specific) means. As a multimodal genre, song enables not only the articulation and embodiment of ideas; as an inherently oral and intangible medium, songs can move through space and time, transgressing any material form. Therefore, songs have proven an ideal tool for the distribution of news, contentious ideas, or mobilising messages.

This conference aims to bring together researchers from various disciplines investigating song (for example musicology, literary studies, history, sociology, performance studies, cognition studies, anthropology, etc.). The focus will be on the definition of possible approaches to the study of this medium (both in its material and performed existence), its performances (in any form) and reception (in any context). Research examples may cover songs written and sung in any culture and language, and any (historical) period. Common ground will be found through concepts, approaches and methodologies, encouraging an interdisciplinary and transhistorical dialogue, breaking ground for a new research field: song studies.

Possible research areas and questions to be explored are:
– how to study the multimodality of the genre, acknowledging both textual and musical characteristics, and its performative nature;
– the sensory/bodily and emotional/affective experience of listening and singing;
– cognitive and/or affective processes of singing (and collective singing practices);
– how to study the performative aspects of songs in historical contexts;
– the ‘power’/agency of song;
– the role of song and singing in social processes and historical developments; etc.

We invite proposals for 20-minute individual papers (max. 300 words) or alternative formats (pre-submission inquiry is encouraged). As the aim of this conference is to facilitate dialogue, there will be ample time for discussion and exchange. Please send your proposal, including your name, academic affiliation and a short biographical note, no later than 20 December 2019 to renee.vulto@ugent.be.

For more information, visit: https://www.songstudies.ugent.be/

Uitreiking van de erepenning van Teylers Tweede Genootschap op vrijdag 28 september 2018

UITNODIGING

 

Directeuren van Teylers Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de erepenning van Teylers Tweede Genootschap op vrijdag 28 september 2018 om 16.00 uur in de gehoorzaal van Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem.

In 2015 heeft prof. dr. Niek van Sas, hoogleraar geschiedenis na 1750, Universiteit van Amsterdam en lid van Teylers Tweede Genootschap, de prijsvraag geformuleerd met de titel: “Gevraagd wordt: een studie op het terrein van de emotie-geschiedenis, toegepast op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis (Middeleeuwen tot heden)”.

De leden van het Tweede Genootschap en Directeuren van Teylers Stichting hebben een gouden penning toegekend aan de inzending onder het motto “het zien gaat voor het zeggen” met de begeleidende teksten “De ‘History of Emotions’ in het Nederlandstalige toneel van de zeventiende eeuw”, “Woelen en kroelen op het toneel: ongewenst?”, “Gezongen emoties. Toneelliederen in Rodenburghs Vrou Iacoba bij de opening van de nieuwe Schouwburg”, “Spain’s dramatic conquest of the Dutch Republic. Rodenburgh as a literary mediator of Spanish theatre”, “Vrouwenmoord in Vondels Gysbreght.”.

De auteurs zijn:

Dr. Olga van Marion en Timothy Vergeer M.A.

 

Het programma is als volgt:

 1. Opening door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel, presiderend Directeur van Teylers Stichting.
 2. Toelichting op het judicium door prof. dr. Niek van Sas.
 3. Uitreiking van de erepenning.
 4. Voordracht door dr. Olga van Marion en Timothy Vergeer M.A. over hun inzending.
 5. Sluiting door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel.

Hierna is er gelegenheid de bekroonden geluk te wensen in de tuinzaal van het museum.

Vóór de bijeenkomst zal vanaf 15.30 uur thee en koffie worden geschonken op de omloop bij de gehoorzaal op de eerste verdieping van het museum.

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen uiterlijk vóór 10 september naar teylersstichting@teylersmuseum.nl

Teylers Museum is ongeveer 15 minuten lopen van het station Haarlem.

Parkeren is mogelijk in de naast het museum gelegen parkeergarage “De Appelaar”.

 

TEYLERS STICHTING

Haarlem, augustus 2018

www.teylersstichting.nl

Early modern emotions: two new book publications

Two exciting new books on early emotions have recently been published, both with connections to ACCESS.

Early Modern Emotions: An Introduction, edited by Susan Broomhall, is a student-friendly introduction to the concepts, approaches and sources used to study emotions in early modern Europe, and to the perspectives that analysis of the history of emotions can offer early modern studies more broadly. The book contains chapters by ACCESS members Erika Kuijpers, Inger Leemans, and Herman Roodenburg. For more information, the table of contents – and to order the book for your university library –  please visit the Routledge catalogue.

Battlefield Emotions 1500-1800: Practices, Experience, Imagination, edited by ACCESS members Erika Kuijpers and Cornelis van der Haven, was published in Palgrave’s Studies in the History of Emotions series. The collection, resulting from the international workshops on battlefield emotions, explores changes in emotional cultures of the early modern battlefield. Integrating psychological, social and cultural perspectives, it explores emotional behaviour, expression and representation in a great variety of primary source material.

 

KNAW Symposium: Boundless Love

Notions of Love in Various Cultural Traditions

During this symposium, scholars from diverse fields will discuss the nature of love and seduction, homo-eroticism in Islamic cultures, the lessons of the Kama Sutra, and what we can learn from the ways in which individuals and peoples have spoken of love.

From ancient times until today, thinkers in various disciplines have tried to decipher the mystery of love. Is it a religious and spiritual force identified with God, is it a philosophical concept, is it a force of attraction holding the whole cosmos together, or is love a disease that must be treated?

3 August 2016 from 15:00 to 18:00 hrs
Trippenhuis Building, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

pauw

Speakers

 • Piet Gerbrandy, University of Amsterdam – Andreas Capellanus and the Rhetoric of Seduction. Twelfth-Century Techniques of Confusion
 • Mineke Schipper, Leiden University – How the Magic Matrix Gets in the Way of Boundless Love in Creation Stories
 • Jan Schmidt, Leiden University – Love and Sex among the Ottomans
 • Asghar Seyed-Gohrab, Leiden University – Homo-Erotic Love: Spiritual Eroticism versus Earthly Sexuality
 • Herman Tieken, Leiden University – Kama Sutra: when Sex becomes a Science