Emoties in Conflict

Call for Papers
Eerste gezamenlijke Jaarcongres van de Werkgroepen Zeventiende Eeuw & Achttiende Eeuw

Emoties hebben we allemaal en soms is er sprake van een conflict. Dat kan een conflict zijn tussen emoties of conflicten die emoties veroorzaken. In dit eerste gezamenlijke jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw en de Werkgroep Achttiende Eeuw op vrijdag 26 augustus 2022 willen we verkennen hoe mensen individueel of in groep in de vroegmoderne tijd omgingen met emoties, of dat nu conflicterende emoties waren of emoties in conflictsituaties.

            In het onderzoek naar de emotionele cultuur van de vroegmoderne tijd is er vaak gesteld dat emoties in de lange zeventiende en de lange achttiende eeuw onderdrukt of tenminste gereguleerd dienden te worden. In zijn The Navigation of Feeling (2001) stelde William M. Reddy dat samenlevingen streven naar een emotioneel evenwicht en daarom sommige emoties afwijzen en andere reguleren binnen een emotional regime. Wanneer individuen niet in staat zijn hun emoties in overeenstemming te brengen met het emotional regime ontstaat emotional suffering. In Early Modern Emotions (2017) onder redactie van Susan Broomhall wordt onder meer de relatie tussen emoties en destructieve ervaringen onder de loep genomen. Zo schrijft Erika Kuijpers in dat kader over oorlog en geweld, waarbij ze wijst op het belang van egodocumenten bij het in beeld brengen van vroegmoderne geweldservaringen en de emoties die ermee verband houden, evenals de meer sturende werking van gedrukte teksten ten aanzien van het in stand houden van conflicten en de emoties die deze conflicten voeden.

Op haar beurt stelde Barbara R. Rosenwein in haar onderzoek naar emotional communities dat mensen deel uitmaken van verschillende gemeenschappen die in verschillende omstandigheden andere verwachtingen hebben rondom de uiting en regulering van emoties. De vraag rijst dan wat er gebeurt als deze communities in conflict zijn. Waar Reddy en Rosenwein vooral onderzoek deden naar ideeën over emoties in een samenleving, focuste Monique Scheer in het bijzonder op het lichaam. Het door haar geïntroduceerde concept emotional practices kan ons helpen om juist de specifieke handelingen rondom emoties in kaart te brengen. Dat lichaam kan volgens Scheer namelijk geconditioneerd en gedisciplineerd worden en is onderhevig aan culturele normen en waarden.

            Deze drie onderzoekers vertegenwoordigen min of meer drie onderzoekslijnen in de emotiegeschiedenis. De vroegmoderne Nederlanden zijn tot nog toe in beperkte mate volgens deze onderzoekslijnen onderzocht. Zo paste Kristine Steenbergh reeds het begrip emotional communities toe op Vondels Maria Stuart (1646). Het onderzoek van Inger Leemans, die samen met een team van historici en programmeurs het Historic Embodied Emotions Model ontwikkelde, laat zien welke relatie er tussen emoties en lichamelijkheid bestond in vroegmoderne toneelstukken. Dat onderzoek is ook een specifiek voorbeeld van de rol die de Digital Humanities kan spelen in het onderzoek naar emoties in de vroegmoderne tijd.

Andere onderzoekers openen nog andere perspectieven. Zo hanteert Jan Konst een poëticale benadering in zijn onderzoek naar de literaire representatie van de hartstochten in de zeventiende-eeuwse tragedie. Hij laat zien hoe in de Nederlandse tragedie uit de zeventiende eeuw de hartstochten op gespannen voet stonden met de ratio. Dorothée Sturkenboom onderzoekt in Spectators van de hartstocht (1998)de emotionele cultuur van de achttiende eeuw en neemt daarbij onder meer een genderhistorisch perspectief in. Freya Sierhuis betoogt voor de zeventiende eeuw dat mensen vele verschillende emotiestijlen tot hun beschikking hadden ondanks een dominante moraal. Het onderzoek van Eric Jan Sluijter naar de uitbeelding van de passies bij Rembrandt verbindt kunsthistorische en retorische inzichten over de meest effectieve manier om een kijker te beïnvloeden.

            We willen onderzoekers van de lange zeventiende en lange achttiende eeuw uitnodigen om een bijdrage in te sturen met betrekking tot het thema ‘emoties in conflict’. De nadruk zal liggen op de representatie van emoties in conflict in diverse bronnen uit de 17de en 18de eeuw, van egodocumenten, kronieken, medische en theologische traktaten, toneelstukken, romans, prenten, schilderijen, muziek, tot poëzie. We zijn onder andere geïnteresseerd in antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke emoties botsten doorgaans met elkaar?
  • Hoe dachten medici over emotionele conflicten?
  • Wat voor conflicterende emoties zijn er te ontdekken in de huiselijke sfeer?
  • Welke emoties speelden een rol in politieke en militaire conflicten?
  • Welke (emotionele) reacties hadden mensen op religieuze conflicten?
  • Welke rol speelden emoties in de vroegmoderne diplomatie?
  • Hoe brachten emoties ruziënde groepen juist weer bij elkaar?

Abstracts van circa 300 woorden kunnen worden ingestuurd tot 1 mei 2022 naar het algemene mailadres: jaarcongres.dze.dae@gmail.com. Lezingen duren 15 minuten zodat er voldoende tijd overblijft voor discussie. Het is ook mogelijk om een abstract voor een panel in te sturen. Bijdragen zijn bij voorkeur in het Nederlands, maar Engels is ook toegestaan. Het congres vindt plaats op vrijdag 26 augustus 2022.

De congrescommissie

Olga van Marion
Lieke van Deinsen
Kornee van der Haven
Tine De Koninck
Carolina Lenarduzzi
Sven Molenaar
Tim Vergeer
Evi Dijcks

Beeld: Otto van Veen, Goede en verkeerde hartstochten, 1590-1632, gravure, 270mm × 195mm, Rijksmuseum Amsterdam

Free download Ruth Leys in Histories of Emotions and the Senses series

Eminent historian of science Ruth Leys’ new book in the Elements in Histories of Emotions and the Senses series at Cambridge University Press, Newborn Imitation: The Stakes of a Controversy is free to download until 21 July.

The book touches on Silvan Tomkins, Paul Ekman, mirror neurons, and other key issues in the emotions field.

Call for Papers: Song Studies

The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies and THALIA, research group on the Interplay of Theatre, Literature & Media in Performance, present:

SONG STUDIES 2020

EXPLORING INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO SONGS AND PRACTICES OF SINGING (1200-TODAY)

Ghent University, 1-3 July 2020

Keynote speaker: Monique Scheer (Tübingen University)

Call for papers

The singing voice is a medium of expression that is found in all times and cultures. People have always been singing, not only to perform entertainingly, but also to express emotions or to embody identities. This has for example made collective singing (and listening) practices a primary way for people to articulate and embody the identities that are fundamental to the existence of social groups. The bodily and sensory experience of moving and sounding together in synchrony, enables individuals to experience feelings of togetherness with others.

Song is the versatile medium facilitating such processes. Songs can evoke and channel emotions, employing them for specific (or less specific) means. As a multimodal genre, song enables not only the articulation and embodiment of ideas; as an inherently oral and intangible medium, songs can move through space and time, transgressing any material form. Therefore, songs have proven an ideal tool for the distribution of news, contentious ideas, or mobilising messages.

This conference aims to bring together researchers from various disciplines investigating song (for example musicology, literary studies, history, sociology, performance studies, cognition studies, anthropology, etc.). The focus will be on the definition of possible approaches to the study of this medium (both in its material and performed existence), its performances (in any form) and reception (in any context). Research examples may cover songs written and sung in any culture and language, and any (historical) period. Common ground will be found through concepts, approaches and methodologies, encouraging an interdisciplinary and transhistorical dialogue, breaking ground for a new research field: song studies.

Possible research areas and questions to be explored are:
– how to study the multimodality of the genre, acknowledging both textual and musical characteristics, and its performative nature;
– the sensory/bodily and emotional/affective experience of listening and singing;
– cognitive and/or affective processes of singing (and collective singing practices);
– how to study the performative aspects of songs in historical contexts;
– the ‘power’/agency of song;
– the role of song and singing in social processes and historical developments; etc.

We invite proposals for 20-minute individual papers (max. 300 words) or alternative formats (pre-submission inquiry is encouraged). As the aim of this conference is to facilitate dialogue, there will be ample time for discussion and exchange. Please send your proposal, including your name, academic affiliation and a short biographical note, no later than 20 December 2019 to renee.vulto@ugent.be.

For more information, visit: https://www.songstudies.ugent.be/

Before the Aftermath: Emotion, Affect and Time

CLUE + & the The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies (Access)

invite you to a festive book launch and mini-colloquium:

Before the Aftermath:
Emotion, Affect and Time

Tuesday 23 October 2018, 16.00–17.00, drinks afterwards

VU University, Kerkzaal

Frans Willem Korsten and Jan Frans van Dijkhuizen (University of Leiden) will present their recent monographs A Dutch Republican Baroque: Theatricality, Dramatization, Moment and Event (Amsterdam University Press, 2017) and A Literary History of Reconciliation: Power, Remorse and the Limits of Forgiveness (Bloomsbury, 2018).

In their presentations, van Dijkhuizen and Korsten will focus on the relations between emotion, affect and time – crucial concepts in current debates in emotion history on which they will offer complementary perspectives.

Korsten’s book argues that the seventeenth-century Dutch Republic was fascinated by the idea that the existing world emerged from a moment at which for a split second, two or more possible realities are equally real – the course of history as yet undetermined  – and after which only a singular one is actualized. Korsten examines this fascination by drawing on a distinction between emotion and affect.

Van Dijkhuizen’s book examines literary representations of interpersonal reconciliation from the early modern era to the present era. It shows how literary writers imagine reconciliation as forever deferred, while presenting feelings of remorse over wrongdoing as never-ending. In the aftermath of grievous wrongdoing – with history having run its course – reconciliation seems to remain beyond reach.

The festive event will be illuminated by a “remorse/reconciliation poetry reading” & by a mini scent event.

Lecture and Workshop Michael Schoenfeld

The Leiden University Centre for the Arts in Society (Lucas)

presents a guest lecture by

Michael Schoenfeldt

John Knott Professor of English, University of Michigan

on

Lessons from the Body:

Disability, Deformity, and Disease in Shakespeare

Wednesday 6 April, 16.15, Vossius Room, Leiden University Library

All welcome!

lear

Continue reading →