Boekpresentatie Pain and Compassion in Early Modern English and Culture

Feestelijke boekpresentatie

Jan Frans van Dijkhuizen
Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture
(Cambridge: D.S. Brewer, 2012)

Donderdag 20 december
15.15-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, zaal 6A-10

I.v.m. catering graag aanmelden via deze pagina.

Pijn kent een culturele geschiedenis. In het laat-middeleeuwse katholicisme gold lichamelijke pijn als een vorm van imitatio christi, en daarmee als een weg naar het heil. Deze gedachte werd tijdens de vroegmoderne periode verworpen door protestantse theologen, die de spirituele betekenis van lijden trachtten te herdefiniëren en in te perken. Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture analyseert het vroegmoderne debat over lichamelijk lijden dat hierdoor ontstond.

Deze studie gaat met name in op de wijze waarop Engelstalige literaire auteurs (o.a. John Donne, George Herbert, Edmund Spenser en John Milton) de betekenis van pijn aan de orde stelden, en doet dit door hun werk in samenspraak te lezen met een breed scala aan devotionele, theologische, filosofische en medische teksten uit de periode.

Van Dijkhuizen laat zien dat vroegmodern Engeland de betekenis van pijn vooral legde in het medelijden dat het gadeslaan van andermans leed kan opwekken. Tegelijkertijd waren dichters en denkers het fundamenteel oneens over de precieze aard en doel van dat medelijden.

Programma:

15.15u Ontvangst met koffie en thee

15.30u Aanvang boekpresentatie

  • Inleiding door Jan Frans van Dijkhuizen
  • Reacties van:

Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
Agneta Fischer, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
Herman Roodenburg, bijzonder hoogleraar Historische antropologie en etnologie van Europa, Vrije Universiteit Amsterdam en Meertens Instituut, KNAW.

17.00u Feestelijke borrel op de twaalfde verdieping bij de koffietafel

In verband met de catering vragen wij u vriendelijk zich aan te melden voor de presentatie met dit online formulier.