Boekpresentatie Pain and Compassion in Early Modern English and Culture

Feestelijke boekpresentatie

Jan Frans van Dijkhuizen
Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture
(Cambridge: D.S. Brewer, 2012)

Donderdag 20 december
15.15-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, zaal 6A-10

I.v.m. catering graag aanmelden via deze pagina.

Pijn kent een culturele geschiedenis. In het laat-middeleeuwse katholicisme gold lichamelijke pijn als een vorm van imitatio christi, en daarmee als een weg naar het heil. Deze gedachte werd tijdens de vroegmoderne periode verworpen door protestantse theologen, die de spirituele betekenis van lijden trachtten te herdefiniëren en in te perken. Pain and Compassion in Early Modern English Literature and Culture analyseert het vroegmoderne debat over lichamelijk lijden dat hierdoor ontstond.

Deze studie gaat met name in op de wijze waarop Engelstalige literaire auteurs (o.a. John Donne, George Herbert, Edmund Spenser en John Milton) de betekenis van pijn aan de orde stelden, en doet dit door hun werk in samenspraak te lezen met een breed scala aan devotionele, theologische, filosofische en medische teksten uit de periode.

Van Dijkhuizen laat zien dat vroegmodern Engeland de betekenis van pijn vooral legde in het medelijden dat het gadeslaan van andermans leed kan opwekken. Tegelijkertijd waren dichters en denkers het fundamenteel oneens over de precieze aard en doel van dat medelijden.

Programma:

15.15u Ontvangst met koffie en thee

15.30u Aanvang boekpresentatie

  • Inleiding door Jan Frans van Dijkhuizen
  • Reacties van:

Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht
Agneta Fischer, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
Herman Roodenburg, bijzonder hoogleraar Historische antropologie en etnologie van Europa, Vrije Universiteit Amsterdam en Meertens Instituut, KNAW.

17.00u Feestelijke borrel op de twaalfde verdieping bij de koffietafel

In verband met de catering vragen wij u vriendelijk zich aan te melden voor de presentatie met dit online formulier.

Lecture Monique Scheer

15 September 2011, 16h

VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, room 1G10

Lecture Monique Scheer

The Sacralization of Feeling

Religious Emotion as a Cultural Practice among German Methodists in the 19th Century

 

Monique Scheer is Research Scholar at the Max Planck Institute for Human Development, and the Center for the History of Emotions, Berlin.

 

In her lecture, Monique Scheer will explore an understanding of emotions as cultural practices using the example of Methodist worship among Germans in Württemberg (Germany) and the Ohio River valley (USA), for whom emotions were integral to their religious practice. An understanding of emotions as cultural practices is slowly evolving: If we conceive of feelings as learned and cultivated, then it becomes clear that they are to be viewed as a form of bodily as well as conceptual knowledge transmitted in specific cultural contexts. For the role of emotions in religion, this perspective means that we can take them seriously as an integral part of practice, not simply as its effect. Sources for this kind of analysis can and should be not only what people say they feel, but also what they do in order to feel a certain way.

The lecture starts at 16.00h. Lecture and discussion are followed by a reception around 17.15h.

Methodist camp meeting. Alexander Rider/Hugh Bridport, Kennedy & Lucas lithograph, ca. 1829 (Library of Congress Digital Collections)