Application Call Moral Economies Research School

The International Max Planck Research School for Moral Economies of Modern Societies are starting a new PhD program in october 2013. It focuses on identifying which kind of values, emotions and habits inform and inspire the social formations that have emerged since the eighteenth century. The School sets out to investigate how ‘moral economies’ were composed, organized and practiced in the last three centuries.

Masterstudents who are interested can apply until the 5th of december. See for more information the flyer or visit the website.

null

Advertisement

Two PhD positions in VICI project ‘Moving the Language User’

Utrecht University is looking for two PhD students to analyze the relations between affect and discourse processing. Candidates may have a degree in linguistics, but also literary studies, neurology, experimental psychology or other courses. The announcement is below, in Dutch (one of the requirements is to be a native speaker of Dutch).

***

In het kader van het NWO VICI-onderzoeksprogramma Moving the language user: affect and perspective in discourse processing” is bij het onderzoeksinstituut UiL OTS plaats voor

Twee Assistenten-In-Opleiding voor onderzoek naar de rol van gevoel in tekstbegrip op het gebied van de synchrone en diachrone FA Affectieve factoren in taalbegrip

startdatum 1-5-2012

In het VICI-programma onderzoeken we de relaties tussen taalbegrip en affect (gevoel, emotie), met inachtneming van het gegeven dat in talige communicatie doorgaans meerdere perspectieven een rol spelen (bijv lezer, auteur, personages). Met behulp van methoden uit de experimentele psycholinguïstiek en de cognitieve neurowetenschappen, stellen we in vier projecten belangrijke vragen over de relatie tussen affect en taalbegrip: (1) Hoe wordt, tijdens het lezen van een simpele zin, de woord-voor-woord opgebouwde talige representatie gekoppeld aan affect? (2) Hoe gaan lezers tijdens de verwerking van een zin of tekst om met het affectieve perspectief van de auteur? (3) Hoe wegen lezers tijdens het lezen van fictie hun eigen gevoel, en het waardesysteem eronder, t.o.v. dat van de personages in het zich ontvouwende verhaal? (4) Welke ingrediënten in persuasieve communicatie zorgen voor meer betrokkenheid, en hoe kunnen we de kennis daarover in de praktijk inzetten (bijv. voor het mobiliseren van empathie bij de ontvanger van de boodschap)? De twee AiOs zullen werkzaam zijn op het 3e en 4e project, in een team met 2 postdocs en de programmaleider (Jos van Berkum).

Het doel van de AiO-aanstelling is dat je een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 3,5 jaar (bij 1,0 FTE; 4 jaar bij 0,8 FTE). Als onderdeel van je opleiding word je in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen binnen de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.

Functie-eisen
Wij zoeken afgestudeerden in de communicatiekunde, taal- of literatuurwetenschap, sociale, affectieve of cognitieve neurowetenschappen, experimentele psychologie, of een vergelijkbare richting. Als je zeer binnenkort afstudeert kan je ook solliciteren.

Daarnaast zoeken we in kandidaten een voor het beoogde project goede mix van eigenschappen en vaardigheden, waaronder:

– passie voor het algemene thema, de relatie tussen taal en gevoel

– aantoonbare belangstelling voor taal en communicatie

– grote nieuwsgierigheid en creativiteit

– goede analytische vaardigheden

– wetenschappelijke integriteit

– de bereidheid om in een team intensief samen te werken

– goede ‘zelf-organisatorische’ vaardigheden (bijv. planning)

– goede communicatieve vaardigheden, in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk

– Nederlands als moedertaal

Tot aanbeveling strekt:

– ervaring met experimenteel gedragswetenschappelijk of neurocognitief onderzoek

– programmeerervaring

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een aanstelling als AiO voor de duur van 18 maanden per 1 mei 2012 met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 2 jaar (bij 1,0 FTE; aanstelling voor 80 of 90% behoort tot de mogelijkheden). Je salaris bedraagt bij voltijds aanstelling in het eerste jaar € 2.042,- bruto per maand en loopt op tot € 2.612,- bruto per maand in het vierde jaar (volgens de CAO Nederlandse Universiteiten).

Binnen de aanstelling kan je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder word je in de gelegenheid gesteld om je binnen een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving met veel internationale contacten wetenschappelijk breed te ontwikkelen. Je volgt colleges van experts uit binnen- en buitenland en er zijn uitstekende mogelijkheden voor congresbezoek. Tevens zijn er ruime experimentele en informatiseringsvoorzieningen. Je werkplek bevindt zich in het historische centrum van Utrecht.

Als AiO ben je niet alleen werkzaam in het onderzoeksinstituut UiL OTS, maar ook in het Departement Nederlandse Taal en Cultuur, een departement met een breed profiel: letterkunde (middeleeuws, vroegmodern, modern), taalkunde, en – de afdeling waarbinnen je specifiek werkzaam zult zijn – taalbeheersing/communicatiekunde. Binnen deze laatste afdeling zal je ook ervaring met onderwijs kunnen opdoen.

Inlichtingen
Heb je belangstelling? Dan kan je voor nadere inlichtingen contact opnemen met de programma-leider Prof. dr. Jos van Berkum via j.vanberkum at uu.nl. Diens oratie, direct relevant voor dit programma, kan worden ingezien via

http://www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Actueel/Agenda/Pages/20110930-32-61-71-553-oratie-van-berkum.aspx

Voor algemene informatie over de AiO-posities, en voor het opvragen van een volledige beschrijving van het VICI project, kan je contact opnemen met de AiO-coördinator dr. Maaike Schoorlemmer, telefoon (030) 253 6183, e-mail m.schoorlemmer at uu.nl. Je kunt ook onze websites bezoeken:

UiL OTS: http://www.uu.nl/faculty/humanities/en/research/researchinstitutes/uilots

Dept Nederlands: http://www.uu.nl/faculty/humanities/NL/Organisatie/departementen/departementnederlands

Solliciteren

Je sollicitatie o.v.v. het project waar je belangstelling naar uit gaat (project 3, 4, of allebei), voorzien van je motivatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae, een officiële lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten, een afstudeerwerkstuk/scriptie in digitale vorm, en de namen en emailadressen van twee referenten, kun je versturen via de vacaturesite van de Universiteit Utrecht. Vermeld in de documentsnaam van elke bijlage je naam.

Je sollicitatie moet uiterlijk 1 maart 2012 om 9:00 ‘s ochtends bij ons binnen zijn.

Sollicitatiegesprekken staan gepland op 19 en 20 maart.

Geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.